Προς το παρόν δεν υπάρχουν αυτόνομες θέσεις στάθμευσης ή αποθήκευσης προς πώληση. Οι διαθέσιμες θέσεις σε μια πολυκατοικία, αν υπάρχουν, δίνονται κατά προτεραιότητα στους αγοραστές διαμερισμάτων της πολυκατοικίας αυτής.